Schooljaar 2021-2022

Kalender

thin

2022

Februari

Maandag 28 Februari 2022 t/m Vrijdag 4 Maart 2022 : Krokusvakantie


2022

Maart

t/m Vrijdag 4 Maart 2022 : Krokusvakantie


2022

April

Maandag 4 April 2022 t/m maandag 18 April 2022 : Paasvakantie


2022

Mei

Woensdag 25 Mei 2022 : Pedagogische studiedag

Donderdag 26 Mei 2022 : O.L.H. Hemelvaart

Vrijdag 27 Mei 2022 : Brugdag


2022

Juni

Maandag 6 Juni 2022 : Pinkstermaandag

Donderdag 30 Juni 2022 : Zomervakantie vanaf 12u !!!


2022

Juli

Zomervakantie.


2022

Augustus

Zomervakantie.


2021

September

Woensdag 1 september 2021 : eerste schooldag schooljaar 2021-2022

Vrijdag 17 september 2021 : Pedagogische studiedag2021

Oktober

Vrijdag 8 oktober 2021 : lokale verlofdag


2021

November

Maandag 1 november 2021 t/m vrijdag 5 november 2021 : Herfstvakantie

Donderdag 11 november 2021 : Wapenstilstand


2021

December

Vrijdag 24 December 2021 : Kerstvakantie start om 12u !!!

Maandag 27 December 2021 t/m vrijdag 7 Januari 2022 : Kerstvakantie


2022

Januari

t/m vrijdag 7 Januari 2022 : Kerstvakantie

Maandag 31 Januari 2022 : Lokale feestdag