Beemdstraat 4, 3700 Tongeren
012 23 12 14
info@stltongeren.be

Inschrijven

Jouw kind inschrijven in onze school.

Hoe ga je te werk?


Van 20 januari tot 7 februari 2022 hebben broers en zussen van kinderen die reeds in Sint-Lutgart zitten en kinderen van personeelsleden van de school voorrang om in te schrijven.

Alleen als deze kinderen NU in deze periode ingeschreven worden, hebben ze altijd plaats. De inschrijving gebeurt in de school zelf. Maak dus tijdig een afspraak, breng een bezoek, … en schrijf in.

Van 2 tot 31 maart 2022 kunnen de ouders van alle andere kinderen zich aanmelden via www.naarschoolintongeren.be.

Je kan altijd na afspraak volledig vrijblijvend een bezoek brengen aan onze school om alle info te

bekomen.

Wat heb je nodig om digitaal aan te melden:    

– Contactgegevens van de aanmelder         

– Persoonsgegevens van de leerling (naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer, domicilieadres)         

– Geboortejaar of leerjaar waarvoor de leerling wordt aangemeld.         

– Het al dan niet voldoen aan de indicatoren (diploma moeder, schooltoelage, participatietoeslag) 

Vanaf 30 april krijg je dan een uitnodiging om je kind:          

– effectief in te schrijven in Sint-Lutgart            

of          

– een mededeling van niet-geregistreerde inschrijving.

Van 4 mei tot en met 26 mei maak je een afspraak met de school en schrijf je je kind in.

Wie zich dan nog niet aangemeld heeft, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode vanaf 29 mei.

Het risico bestaat dan wel dat er geen plaats meer is in basisschool Sint-Lutgart.