Beemdstraat 4, 3700 Tongeren
012 23 12 14
info@stltongeren.be

Onze school

De vrije basisschool “Sint-Lutgart” is gelegen net buiten het stadscentrum. 

 

Het is een eigentijdse parochieschool, met zowel kleuter als lager onderwijs, die reeds meer dan vijftig jaar een vaste waarde is binnen het Katholiek Basisonderwijs van Tongeren. 

 

De huidige schoolformatie is in 1998 ontstaan uit een fusie van een autonome jongensschool en een naastgelegen vestigingsplaats van een meisjesschool. Vanaf dat moment werd het gemengd onderwijs. 

 

We durven zeggen dat we in onze school aandacht besteden en werk maken van:

  • een degelijk, samenhangend en creatief onderwijsaanbod
  • een stimulerend opvoedingsklimaat
  • een doeltreffende didactische aanpak
  • en dat we oog hebben voor de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg. 

 

Kortom, een school waar je voor kiest … omdat een goede basis(school) in het leven zo belangrijk is!