Beemdstraat 4, 3700 Tongeren
012 23 12 14
info@stltongeren.be

Schoolraad

Schoolraad

Ouders:                           

Mevr. Evy Snellinx                           

Dhr. Maarten Dirix                                    

Lokale Gemeenschap:

Mevr. Inge De Keyster                                           

Mevr. Ria Mignolet                                          

Dhr. Roald Rondas

Directeur:                         

Dhr. Jeroen Pasveer

Leerkrachten:                

Mevr. Els Moreau                                         

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap). De directeur is van rechtswege aanwezig op de vergaderingen met raadgevende stem. De schoolraad heeft de taak advies te geven aan en overleg te plegen met de directeur van de algemene organisatie en werking van de school. Tevens adviseert de schoolraad de Raad van beheer in al wat de ouders, de leerlingen en het personeel aanbelangt. Bij hen kan je altijd terecht met problemen, vragen, idee├źn en voorstellen. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.